Domov > Novinky > Obsah
Praktika tlakového krúžku odolného voči hromu
- Jun 02, 2017 -

1. V projekte gb50057-2010 o projekte kódu ochrany proti bleskovej ochrane budov, 4.2.4 4. a 7. sa zriadia prvá kategória neprípustných budov každých šesť metrov od vzdialenosti 30 metrov a pre druhý a tretie kategórie zariadení na ochranu proti doline.
2. Požiadavky na stavbu v mínustickej stavbe kategórie II a III podľa článku 11 a článku 11.4.3 článku 11.6.3, že oceľové tyče v konštrukčných prstencových nosníkoch presahujú 45 m a 60 m musia byť pripojené k uzatvorenej slučke v troch vrstvách a musia byť prepojené s ochranou blesku.