Domov > Novinky > Obsah
Výhody komunikácie s optickými vláknami
- Jun 10, 2018 -


Komunikácia s optickými vláknami je prostriedkom prenosu signálov z jedného miesta na druhé použitím svetelnej vlny ako nosiča a optického vlákna ako prenosového média.

V porovnaní s predchádzajúcou elektrickou komunikáciou je hlavným rozdielom v komunikácii s vláknami to, že má mnoho výhod: má vysokú prenosovú frekvenčnú šírku, veľkú komunikačnú kapacitu, nízku prenosovú stratu, dlhú vzdialenosť relé, tenký priemer linky, nízku hmotnosť, kremeň, úsporné, primerané využívanie zdrojov, silná izolácia a proti elektromagnetickému rušeniu a odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu. Má prednosti silnej odolnosti voči korózii, silnej radiačnej odolnosti, dobrého vinutia, bez elektrickej iskry, malého úniku a silnej dôvernosti. Môže byť použitý v špeciálnom prostredí.