Domov > Novinky > Obsah
Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii sklených izolátorov
- Feb 20, 2016 -

Izolátory a nástenné puzdro by mali byť pred inštaláciou skontrolované, porcelán, príruba by mala byť kompletná bez trhlín, lepidlo pri plnení kompletnej, silnej kombinácie.

Izolátor stĺpika namontovaný v rovnakej rovine alebo vo vertikálnej rovine alebo na hornej strane plášťa steny by mal byť umiestnený v rovnakej rovine, jeho osová poloha by mala spĺňať požiadavky na projekt, sekcia zbernice by mala byť umiestnená v osi inštalácie stĺpikového izolátora rovnaká čiara, jej základňa alebo príruba nesmie byť zakrytá v betóne alebo omietacej vrstve.

Stohovanie izolátora stĺpika by mala byť konzistentná, pevná by mala byť pevná, upevňovacie prvky by mali byť kompletné, žiadna podložka a vrchná klobúk vnútorného gumového izolátora s nízkym napätím a kovovými pevnými časťami medzi kontaktným povrchom by mala byť hrúbka vankúša nie menej ako 1,5 mm tesniaceho gumového tesnenia z gumy alebo azbestového papiera.