Domov > Blog > Obsah
Podrobný opis uhla oblúka
- Jan 09, 2018 -

Uhol oblúka sa zvyčajne inštaluje na oboch koncoch reťazca izolátora, keď nastane nadmerná havária, vzduchová medzera pred porušením izolačného reťazca, oblúk vzdušným skokom bez toho, aby spôsobil izoláciu pozdĺž povrchu blesku, to zlepší životnosť izolátorov, štruktúra uhla oblúka je relatívne jednoduchá, ale pri domácom použití oblúkového uhla menej, inštalovaný len na veľmi individuálne veže z dôvodu požiadaviek na ochranu pred prepätím.